Gedegen advies


Korte lijnen, één aanspreekpunt, kwaliteit leveren en een goede relatie opbouwen. Dat zijn belangrijke pijlers binnen onze engineerings- en adviesdiensten voor Landschap en Groen. BOOT geeft u een gedegen advies en ontzorgt u bij het inrichten van uw landschap en groene buitenruimte.

Wij zijn jarenlang gespecialiseerd in de ‘groene’ sector. Onze ervaring ligt in het opstellen van landschapsplannen, inrichtingsplannen, het ontwerpen van (stedelijk-) groen, parken en ecologische verbindingszones.

U kunt BOOT inschakelen voor het complete traject:

  • Van het opstellen van een voorontwerp tot en met een technisch uitgewerkt definitief ontwerp;
  • Het opstellen van (beeld-) bestekken;
  • Het maken van een betrouwbare kostenramingen;
  • Het verzorgen van de aanbestedingen;
  • Begeleiding van de uitvoering. 


Beheerbewust ontwerp
Doordat BOOT beheerbewust ontwerpt, is de kwaliteit van uw plan voor de toekomst gewaarborgd. De kosten zijn beheersbaar; ook in de toekomst.

Integrale aanpak
Landschapsinrichting zijn vaak complexe ontwerpen, met veel raakvlakken op andere vakgebieden zoals bebouwing en infra. Doordat BOOT deze verschillende specialisaties in huis heeft, leggen we waar nodig snel verbindingen. Uw project wordt integraal opgepakt.