Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met onze projecten in de ruimtelijke inrichting staan we midden in de samenleving. Dat is inspirerend en geeft een bijzondere verantwoordelijkheid.

Lage milieubelasting
Bij de uitvoering van onze projecten hebben wij oog voor onze omgeving. We zijn ons bewust van de impact van ons handelen. In ons werk hebben wij aandacht voor de omgevingsaspecten en stellen wij de eindgebruiker centraal. BOOT zoekt voortdurend naar een optimale balans om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden.

Personeelsbeleid
Onze medewerkers krijgen de ruimte om te ontwikkelen en zijn of haar talenten ten volle in te zetten. Wij bieden kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. BOOT is partner van De Normaalste Zaak. Dit is een netwerk van ondernemers die het 'de normaalste zaak' vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Projecten in Oekraïne
In het westen van Oekraïne ondersteunen wij initiatieven die betrekking hebben op ons werkgebied. Dit doen we niet alleen financieel, we bieden ook daadwerkelijk ter plaatse oplossingen op het gebied van hygiëne en educatie.

Een deel van ons jaarlijkse bedrijfsresultaat wordt besteed aan concrete projecten. Jaarlijks brengen we met een aantal medewerkers een bezoek aan het gebied om contacten te onderhouden, projecten te bezoeken en ons te oriënteren op nieuwe maatschappelijke vraagstukken.

In het kader van ons 25-jarig jubileum in 2015 zijn wij een bijzonder project gestart voor (roma)kinderen in Nagydobrony.

Lees hier meer over onze hulpverlening in Oekraïne. 

 

Maatschappelijk Jaarverslag 

Weten wat BOOT heeft gedaan op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? In samenwerking met de FIRA is het MVO-jaarverslag opgesteld. In dit verslag o.a. te lezen hoe BOOT omgaat met onderwerpen als social return, veiligheid op de werkvloer en circulaire economie.

BOOT Maatschappelijk Jaarverslag.

.

Voorkant Maatschappelijk Jaarverslag 2017