CO2-prestatieladder

Om onze eigen milieubelasting te beperken hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder, trede 4 (certificaat CO2-Prestatieladder). De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  aan de hand van de volgende vier invalshoeken:

Inzicht in de eigen CO2 footprint 


Sinds 2009 brengen wij onze eigen CO2 footprint in kaart. De emissie inventaris is de basis voor het opstellen en bewaken van reductiedoelstelling.

  • 3A1 Emissieinventarisatie 2017 (download)
  • Voortgang reductiedoelstellingen medio 2018 (download)
  • 4A1 Analyse materiële emissie-advies (download)
  • 4A1 Ketenanalyse circulaire sloop (download)

Reductie van CO2 emissie


Om onze milieubelasting te verlagen hebben we reductiedoelstellingen opgesteld gericht op zakelijk verkeer en elektriciteit. Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

  • 3B1 Reductiedoelstellingen 2018 (download)
  • 3B2 Energie management programma 2018 (download)

Transparantie


Wij willen u informeren over onze milieubelasting, doelstellingen en energiebeleid. Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

Participatie


De grootste winst kan worden gehaald door samenwerking met andere partijen binnen de keten. We nemen daarom deel aan diverse initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: