BOOT werkt voortdurend aan duurzaamheid

Vanuit onze missie richten wij ons op een duurzame leefomgeving. Dit komt tot uiting in onze adviezen en de manier waarop wij zelf functioneren.


Op projectniveau bieden wij duurzame alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij sloopvoorbereiding analyseren wij vrijkomende materialen en wordt er gezocht naar een passende bestemming.
  • Materiaalkeuzes bij het ontwerp vinden plaats mede op basis van milieubelasting.
  • We werken met duurzame oplossingen voor omgang met hemelwater.

Om onze eigen milieubelasting te beperken hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder, trede 4. We werken daarbij aan reductiedoelen op het gebied van zakelijk verkeer en elektragebruik.

Klik hier voor meer informatie over onze invulling van de CO2 –prestatieladder.

De meeste milieuwinst is te halen uit keteninitiatieven. Om hieraan bij te kunnen dragen zijn we participant van Dutch Green Building Council. 

Wij zijn initiatiefnemer van Cirkelstad Amersfoort. Cirkelsteden zijn steden die slim omgaan met grondstoffen en energie én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden. Wij brengen hier onze kennis in op gebied van circulaire economie bij sloop van gebouwen en upcycling van vrijkomende materialen.