Historie

In de loop van 1989 vonden oprichters Hans Boot en Kees Boot elkaar. Niet in letterlijke zin, want als neven en vroegere buren kenden ze elkaar al jaren. Op 1 januari 1990 werd de zakelijke samenwerking officieel en startten zij als BOOT organiserend civieltechnisch adviesbureau. De kernactiviteit van het nieuwe bedrijf was de voorbereiding van civiele projecten.

Breder pakket
Niet alleen techniek had de interesse van de ingenieurs. Kees: ‘De betrokkenheid bij het project en de omgeving van het project hadden ook onze belangstelling. We merkten dat er allerlei disciplines nodig zijn om een civiel project goed te laten verlopen. Om die reden wilde BOOT graag meer disciplines in huis hebben, zodat het bedrijf nog beter in staat zou zijn volledige projecten aan te sturen. Door deze verbreding werd het mogelijk opdrachtgevers een compleet pakket van diensten aan te bieden voor de inrichting van de buitenruimte.’
Zo groeide BOOT uit tot een bureau met een breed pallet aan management- en ingenieursdiensten op het gebied van water, bodem, milieu en gebiedsinrichting: ‘BOOT organiserend adviesbureau’.

Inmiddels is BOOT 25 jaar verder en ruim 100 man personeel rijker. ‘We kijken dankbaar terug op de afgelopen jaren, waarin we de mogelijkheid kregen ons te ontwikkelen. Dankzij onze trouwe opdrachtgevers en de inzet van de collega’s is BOOT uitgegroeid tot een landelijk opererend ingenieursbureau.’

Veranderingen
Momenteel ziet Kees de markten veranderen. ‘Ons ondernemerschap vraagt ook de komende jaren voortdurend initiatief om te anticiperen op de markt. Nieuwe vraagstukken, nieuwe contractvormen;  samen met de opdrachtgever zoeken wij naar een optimale invulling van vraag en aanbod.’

Ook binnen het bedrijf zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. Hans Boot heeft in 2015 afscheid genomen als directeur, werkplekken zijn vernieuwd en uitgebreid en duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Kees heeft vertrouwen in de toekomst. ‘We blijven streven naar de juiste keuzes voor de opdrachtgever en de leefomgeving. We zijn niet voor niets ingenieurs met een verhaal!’

'We zijn niet voor niets ingenieurs met een verhaal!'