De missie van BOOT

De ingenieurs van BOOT werken aan de ontwikkeling en realisatie van een toekomstbestendige leefomgeving. Dat doen we als betrouwbare partner, samen met diverse partijen. En dat doen we innovatief en inspirerend.
We zetten onze kennis in, ons enthousiasme én elkaar. Want de mensen van BOOT staan nooit alleen. Achter elke BOOT medewerker zit een verhaal. Dat is de kracht van BOOT.

"Een toekomstbestendige leefomgeving, daar staan we voor
en daar gaan we voor."

De visie van BOOT

Onze ingenieurs en adviseurs zijn breed georiënteerd en intrinsiek gemotiveerd. Wij hechten waarde aan rentmeesterschap en vullen dit praktisch in. We willen ons onder-scheiden door onze kennis. Onze risicogerichte aanpak. Onze effectieve toepassing van data. Onze circulaire denkkracht. En vooral: door onze mensen. Hoe verschillend ook, ze werken pragmatisch, nieuwsgierig en vooral sámen.

Met onze samenleving staan we voor uitdagingen: een veranderend klimaat; omvorming naar een circulaire economie en een conjunctuur gevoelige arbeids- en woningmarkt. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid om een toekomstbestendige, prettig leefbare en inspirerende leefomgeving te creëren. BOOT wil koploper zijn op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie.

Wij willen ‘werk’ zijn waar mensen willen werken. Een ‘samen’ waar mensen bij willen horen. Mensen vormen de kern van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. BOOT-medewerkers zijn medeondernemers die participeren in de organisatie. Ze zijn de motor, het kapitaal en het brein van ons bedrijf. Elke medewerker werkt met de kracht van een compleet team achter zich.

Wij willen ook een gezond bedrijf zijn. We gaan voor een gezond rendement, een gezonde groei en een veilige en prettige werkomgeving. We hechten belang aan diversiteit en duurzame arbeidsrelaties. We bieden allerlei mensen - ook met een afstand tot de arbeidsmarkt - de ruimte om bij ons hun ambities waar te maken. En we letten op de werk-privébalans. Ook dát is onlosmakelijk verbonden met de inspirerende en toekomstbestendige leefomgeving waar wij voor gaan.