Filter op dienst

(8) (31) (19) (17) (24) (5) (6) (13) (5) (4) (4) (6) (3)
Filters opnieuw instellen
Ons verhaal: Verkeerskunde

Ons verhaal: Verkeerskunde

We kunnen met recht stellen dat verkeerskunde een duidelijke plaats heeft verworven in ons dienstenpakket!

Lees verder
Maatvoering klimaatplafond WTC Rotterdam

Maatvoering klimaatplafond WTC Rotterdam

World Trade Center Rotterdam (WTC) is druk bezig om haar gebouw sterker te verduurzamen. Een van de manieren om dat te bereiken, is het aanleggen van een innovatieve klimaatbeheersing. De efficiënte luchtzuivering wordt aangedreven door een warmtewiel dat de warmte in het pand hergebruikt, zodat koude buitenlucht minder opgewarmd hoeft te worden. Vanuit Van Wijnen Dordrecht B.V. en A. de Jong installatietechniek B.V. kreeg BOOT de opdracht om de maatvoering voor het nieuwe klimaatplafond uit te voeren.

Lees verder
Snelheidsonderzoek Beekweide Renswoude

Snelheidsonderzoek Beekweide Renswoude

In 2007 is de gemeente Renswoude begonnen met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Beekweide. Vanuit de bewoners kwamen klachten over de gereden snelheid binnen de woonwijk.

Lees verder
Ondergrondse infrastructuur inzichtelijk met bim-model

Ondergrondse infrastructuur inzichtelijk met bim-model

De Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam herontwikkelt tussen nu en 2030 haar campus. Bestaande gebouwen worden gerenoveerd en er komen nieuwe panden o.a. ter vervanging van het verouderde bètagebouw dat wordt gesloopt. Dit kan niet zomaar, omdat in de ondergrond allerlei kabels, leidingen, tunnels en andere obstakels liggen. Een masterplan ondergrondse infrastructuur bleek geboden.

Lees verder
Integraal project Veerstraat Wageningen

Integraal project Veerstraat Wageningen

In 2018 is in een aantal achtertuinen van bewoners aan de Veerstraat in Wageningen een bodemverontreiniging met lood en PAK (aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen. Hoewel er geen risico’s waren voor de bewoners besloot de gemeente Wageningen in samenwerking met De Woningstichting om de achtertuinen te saneren. BOOT adviseerde en ondersteunde vanuit diverse diensten de gemeente Wageningen en De Woningstichting hierbij om dit op goede wijze te realiseren.

Lees verder
Amerongen regenwaterproof

Amerongen regenwaterproof

Het rioolstelsel in Amerongen kan de grote hoeveelheid water tijdens een hevige regenbui niet altijd aan. Een beperkte afvoercapaciteit van regenwater kan in combinatie met extreme neerslag leiden tot wateroverlast op straat, in tuinen of kelders. De gemeente Utrechtse Heuvelrug legde bij BOOT de vraag neer welke aanpassingen nodig zijn om het wateroverlast in de toekomst te voorkomen en het aantal overstorten van vuilwater op de uiterwaarden te beperken.

Lees verder
Verkeerskundig ontwerp Druten

Verkeerskundig ontwerp Druten

De Scharenburg is een van de hoofdverbindingswegen binnen de gemeente Druten. Na een vooronderzoek door de gemeente waarin gekeken werd naar verkeersveiligheid, doorstroming en wachttijden heeft BOOT zich in 2018 aangesloten bij dit herinrichtingsproject.

Lees verder
Ontwerp buitenruimte ’s Heeren Loo Ermelo

Ontwerp buitenruimte ’s Heeren Loo Ermelo

’s Heeren Loo Ermelo bouwt aan een duurzaam en uitnodigend zorgpark met een nieuw centrum. Voor de Oude School is een nieuw centrumplein gerealiseerd. Ter plaatse van het Kindcentrum is een nieuwe toegangsweg gerealiseerd en zijn tuinen ingericht.

Lees verder
Klimaatstresstesten gemeente Neder-Betuwe

Klimaatstresstesten gemeente Neder-Betuwe

In opdracht van gemeente Neder-Betuwe voert BOOT klimaatstresstesten uit voor de diverse woonkernen in de gemeente. Deze klimaatstresstesten zijn uitgevoerd in 3 fasen: ‘Weten, Willen en Werken’.

Lees verder
Klimaatstresstest en maatregelenplan Elst (Utr)

Klimaatstresstest en maatregelenplan Elst (Utr)

Op een aantal plaatsen in de kern Elst wordt tijdens extreme neerslag overlast ervaren. BOOT maakte het het systeemgedrag van het stedelijk watersysteem tijdens extreme neerslag inzichtelijk en gaf advies over mogelijke maatregelen.

Lees verder
Herontwikkeling Landgoed Sancta Maria, Noordwijk

Herontwikkeling Landgoed Sancta Maria, Noordwijk

Het landgoed bevindt zich op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout op het terrein van een voormalige zorginstelling. Bestaande karakteristieke gebouwen worden gerenoveerd en op diverse plekken worden nieuwe woningen gerealiseerd. Het terrein ligt in een bebost gebied op korte afstand van de zee.

Lees verder
Herinrichting Dreef Aalsmeer

Herinrichting Dreef Aalsmeer

In samenwerking met de gemeente Aalsmeer leverde BOOT diverse diensten voor de herinrichting van de Dreef in Aalsmeer.

Lees verder
Circulair slopen van het Dijkzigt

Circulair slopen van het Dijkzigt

BOOT is dé specialist als het gaat om circulair slopen. Hoe doen we dat? Een mooi voorbeeld is de sloop van het Dijkzigt ziekenhuis. Het Dijkzigt ziekenhuis is een onderdeel van het Erasmus MC in Rotterdam.

Lees verder
Werkspoorkwartier Utrecht & BOOT

Werkspoorkwartier Utrecht & BOOT

Het project Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied verenigt gebouweigenaren en -ontwikkelaars met MKB-bedrijven uit de bouw- en maaksector en Utrechtse kennisinstellingen in een ambitieus consortium. BOOT is één van de Consortiumpartners. De doelstelling van BOOT is om de circulariteit van de gebiedsontwikkeling praktisch inzichtelijk te maken.

Lees verder
Old School New School

Old School New School

Om te kijken welke materialen hergebruikt kunnen worden heeft BOOT een inventarisatie uitgevoerd, waarin vrijkomende materialen en bouwproducten zijn vastgelegd.

Lees verder
Verkeerskundig ontwerp herinrichting Hendrik-Ido-Ambacht

Verkeerskundig ontwerp herinrichting Hendrik-Ido-Ambacht

Een deel van de Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht krijgt een nieuwe ontsluitingsstructuur. BOOT maakte de verkeerskundige berekeningen en gaf advies.

Lees verder
Herinrichting Verlengde Antoniuslaan Hendrik-Ido-Ambacht

Herinrichting Verlengde Antoniuslaan Hendrik-Ido-Ambacht

BOOT leverde civieltechnische diensten voor de herinrichting van een deel van de Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht.

Lees verder
Depotmeting Drone Nieuw-Kortenoord Wageningen

Depotmeting Drone Nieuw-Kortenoord Wageningen

BOOT voerde in Wageningen metingen uit met de drone. Daarbij brachten we het volume en hoogteverloop van gronddepots in kaart.

Lees verder
Deformatiemetingen dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Deformatiemetingen dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

In samenwerking met IFCO voerde BOOT deformatiemetingen uit langs de route van het dijkverbeteringsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer.

Lees verder
Risicobeheersing nieuwbouw Zoetermeer

Risicobeheersing nieuwbouw Zoetermeer

Bouwbedrijf Reijersen bouwt in Zoetermeer midden tussen bestaande bebouwing acht vrijstaande woningen. BOOT nam het risicomanagement op zich.

Lees verder
BOOT voert onderzoek uit op het Binnenhof

BOOT voert onderzoek uit op het Binnenhof

Het Binnenhof wordt gerenoveerd. BOOT leverde verschillende diensten ter voorbereiding hiervan.

Lees verder
Risicobeheersing rioolvervanging Meentweg Utrecht

Risicobeheersing rioolvervanging Meentweg Utrecht

Gemeente Utrecht is voornemens de riolering in de wijk aan te pakken. BOOT stelde voor de gemeente een bemalingsadvies op, adviseerde over de wijze van uitvoering van het project en voerde beheersmaatregelen uit.

Lees verder
Risicobeheersing en onderzoek Engelenburg Veenendaal

Risicobeheersing en onderzoek Engelenburg Veenendaal

De gemeente Veenendaal laat in de wijk Engelenburg-Zuid het riool en waterleiding vervangen en richt het openbare gebied opnieuw in.

Lees verder
Natuurontwikkeling De Balij en Bieslandse Bos Pijnacker-Nootdorp

Natuurontwikkeling De Balij en Bieslandse Bos Pijnacker-Nootdorp

BOOT droeg in de afgelopen periode op veel gebieden bij aan de ontwikkeling van het grote natuurgebied De Balij en Bieslandse Bos.

Lees verder
Fort aan de Buursteeg, Renswoude

Fort aan de Buursteeg, Renswoude

Fort aan de Buursteeg is open voor bezoekers. Iedereen die wil kan de geschiedenis van het verdedigingswerk beleven. BOOT werkte eraan mee.

Lees verder
Ontwerp hemelwatersysteem Ugchelen Buiten

Ontwerp hemelwatersysteem Ugchelen Buiten

Voor de nieuwe woonwijk Ugchelen Buiten ontwierp BOOT een slim watersysteem dat bij de omgeving past en waarbij hergebruik voorop staat.

Lees verder
Recreatiepark Berkenrhode

Recreatiepark Berkenrhode

Berkenrhode in Wekerom is een vooruitstrevende camping die altijd op zoek is naar innovatie en ontwikkeling. BOOT is al jaren als adviseur betrokken bij het park.

Lees verder
Résidence Valkenburg

Résidence Valkenburg

Topparken heeft een camping in het Limburgse heuvellandschap overgenomen. Als huisadviseur van Topparken denkt BOOT mee in de herontwikkeling van het park.

Lees verder
Maatregelstudie extreme neerslag Kerkdriel-Zuid

Maatregelstudie extreme neerslag Kerkdriel-Zuid

In de gemeente Maasdriel was in de zomer van 2015 sprake van extreme regenval. De gemeente vroeg onze waterkenners hoe dit in de toekomst te voorkomen is.

Lees verder
Herinrichting Dijkstraat Veenendaal

Herinrichting Dijkstraat Veenendaal

Aan de Dijkstraat in Veenendaal moet het riool en de wegverharding vervangen worden. BOOT voert hiervoor verschillende werkzaamheden uit.

Lees verder
Asbestinventarisatie ASR

Asbestinventarisatie ASR

In verband met geplande werkzaamheden van ASR in het Utrechtse pand heeft BOOT asbestinventarisaties uitgevoerd.

Lees verder
Hoornwerk Rhenen

Hoornwerk Rhenen

Onderaan de Grebbeberg bij Rhenen heeft BOOT samen met diverse andere partijen een stuk geschiedenis tot leven laten komen.

Lees verder
Asbestinventarisatie winkelpanden Maastricht

Asbestinventarisatie winkelpanden Maastricht

Om vertraging en extra kosten bij de renovatie van verschillende winkelpanden te voorkomen voert BOOT asbestonderzoek voor de opdrachtgever uit.

Lees verder
Asbestinventarisaties Mitros Utrecht

Asbestinventarisaties Mitros Utrecht

In opdracht van woningbouwvereniging Mitros voert BOOT vele asbestinventarisaties uit.

Lees verder
Nationaal monument MH17

Nationaal monument MH17

De werkzaamheden voor het herdenkingslint voor vlucht MH17 zijn in volle gang. BOOT neemt het technisch toezicht bij dit bijzondere project op zich.

Lees verder
Asbestinventarisaties zorginstelling

Asbestinventarisaties zorginstelling

BOOT voert asbestinventarisaties uit voor een grote gehandicaptenzorginstelling in het midden van het land.

Lees verder
Bodeminventarisatie asbestvezels boerderij Harfsen

Bodeminventarisatie asbestvezels boerderij Harfsen

BOOT heeft voor de sloop van een oude boerderij in Harfsen bodemonderzoek uitgevoerd en verdere werkzaamheden gecoördineerd.

Lees verder
Harselaartunnel Barneveld

Harselaartunnel Barneveld

Gemeente Barneveld gaf opdracht voor de realisatie van de Harselaartunnel. BOOT heeft voor dit omvangrijke project een groot aantal diensten geleverd.

Lees verder
3D-laserscanning Grote Kerk Zwolle

3D-laserscanning Grote Kerk Zwolle

De Grote Kerk in Zwolle heeft veel potentie. BOOT heeft de gehele kerk ingemeten door middel van 3D-laserscanning, waardoor aanpassing van het gebouw mogelijk is.

Lees verder
Revisiemeting bedrijventerrein ASR

Revisiemeting bedrijventerrein ASR

De herinrichting van het bedrijventerrein van ASR Utrecht is afgerond. BOOT heeft een revisiemeting met de drone uitgevoerd om de werkzaamheden te controleren.

Lees verder
3D-meting De Plantage Geldermalsen

3D-meting De Plantage Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen breidt haar woningaanbod flink uit. Onder meer door onze drone heeft BOOT de voorbereidende 3D-meting van het terrein verzorgd.

Lees verder
Fort Vechten te Bunnik

Fort Vechten te Bunnik

Fort bij Vechten is een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870 en ligt op het snijpunt van de Romeinse Limes. Onlangs is het fort uitgebreid met het Waterliniemuseum en is er een brede strook dwars over het fort gereconstrueerd zoals het fort er uit zag rond 1880.

Lees verder
Beleefbaar maken voormalig Romeins Castellum Fectio te Bunnik

Beleefbaar maken voormalig Romeins Castellum Fectio te Bunnik

Het project betreft het beleefbaar maken van het voormalig Romeins Castellum Fectio die 2000 jaar geleden op het terrein aanwezig was.

Lees verder
Infiltratieonderzoek en advies duurzame woningen Almansweide te Hilversum

Infiltratieonderzoek en advies duurzame woningen Almansweide te Hilversum

In-situ infiltratie onderzoek in de bodem met constant-head permeameter en advisering hemelwatervoorzieningen.

Lees verder
Bemalingsadvies en appartementensplitsing Residentie 'De Meeris' te Waalre

Bemalingsadvies en appartementensplitsing Residentie 'De Meeris' te Waalre

Uitvoer van een uitgebreid geohydrologisch onderzoek (met Aardvark) inclusief de advisering over bemaling grondwater en lozing.

Lees verder
Aanleg grondwatermeetnet te Kampen

Aanleg grondwatermeetnet te Kampen

Aanleg grondwatermeetnet ten behoeve van de zomerbedverlaging bij Kampen.

Lees verder
Onderzoek en sanering aanleg gasleiding Beverwijk-Wijngaarden

Onderzoek en sanering aanleg gasleiding Beverwijk-Wijngaarden

Milieuhygiënisch onderzoek en sanering bij aanleg aardgasleiding A803 tussen Beverwijk en Wijngaarden.

Lees verder
Renovatie kunstgrasvelden De Westmaat, Spakenburg

Renovatie kunstgrasvelden De Westmaat, Spakenburg

Voor de renovatie van twee kunstgrasvelden op sportpark De Westmaat in Spakenburg voerde BOOT de voorbereidende werkzaamheden uit.

Lees verder
Onderhoud asfalt Zuiderkruis, Veenendaal

Onderhoud asfalt Zuiderkruis, Veenendaal

Het asfaltgedeelte van het Zuiderkruis in Veenendaal was aan groot onderhoud toe. BOOT heeft het projectmanagement verricht voor de gemeente.

Lees verder
Bodemsanering ontwikkelingslocatie voormalig tankstation

Bodemsanering ontwikkelingslocatie voormalig tankstation

Voor een ontwikkelingslocatie in Aalst heeft BOOT het bodemtraject uitgevoerd en gecoördineerd, van aanbesteding tot oplevering.

Lees verder
Bodemonderzoek asbest in kruipruimte

Bodemonderzoek asbest in kruipruimte

In de kruipruimte onder een pand hebben we de bodem onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Lees verder
Deformatiemeting Pylon Houtem

Deformatiemeting Pylon Houtem

Dit project betreft het inmeten van de voormalige NAVO-communicatiemast in Houtem (België). De mast heeft een totale hoogte van ca. 250 meter.

Lees verder
Tuinen van West Amsterdam

Tuinen van West Amsterdam

Het project 'Tuinen van West' betreft een recreatieterrein. Dit terrein heeft verschillende functies en kent doorgaande routes voor de verschillende verkeersstromen.

Lees verder
Revitalisering Landgoed Waardenburg en Neerijnen

Revitalisering Landgoed Waardenburg en Neerijnen

Het Landgoed ligt in een bebost gebied tussen de kernen Waardenburg en Neerijnen.

Lees verder
Sportcomplex Geuzenpark Brielle

Sportcomplex Geuzenpark Brielle

Dit project betreft de aanleg van een nieuw sportcomplex binnen de gemeente Brielle.

Lees verder
Buitenruimte Kasteel Cannenburgh Vaassen

Buitenruimte Kasteel Cannenburgh Vaassen

Het project Kasteel Cannenburch betreft het in beeld brengen van het beheer van de buitenruimte. De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt aan de restauratie en herinrichting van de Cannenburch.

Lees verder
Terrein DRU Cultuurfabriek Ulft

Terrein DRU Cultuurfabriek Ulft

Het Gietelinck terrein is een herstructureringsproject op en rondom het oude DRU- en ETNA-terrein in Ulft. Het hele industriegebied is met behoud van het industrieel erfgoed opnieuw ontwikkeld.

Lees verder
Ontwerp playground Oekraïne

Ontwerp playground Oekraïne

In samenwerking met de Hongaarse Hervormde synode in Oekraïne is in Csonkapapi een kamphuis/studie-centrum voor toerusting van zigeuners ingericht.

Lees verder
Het Groene Woud Woudenberg

Het Groene Woud Woudenberg

Het plangebied bevindt zich aan de noordoost zijde van Woudenberg. De werkzaamheden voor dit project bestonden o.a. uit de civieltechnische voorbereiding en de voorbereiding groenvoorzieningen.

Lees verder
Reconstructie oevers Oude Rijn

Reconstructie oevers Oude Rijn

Het project bestaat uit een aantal deeltrajecten die traditioneel met damwand of op natuurvriendelijke wijze worden uitgevoerd.

Lees verder
Vervanging brug Eldense Zeeg

Vervanging brug Eldense Zeeg

Dit project betreft de aanleg van een betonnen verkeersbrug (25 meter lang) over de Eldense Zeeg.

Lees verder
Bemalingsadviezen t.b.v. werkzaamheden gasleiding

Bemalingsadviezen t.b.v. werkzaamheden gasleiding

De Nederlandse Gasunie N.V. verricht door heel Nederland werkzaamheden aan het gasleidingnetwerk. Voor twaalf locaties aan een gasleiding in Drenthe heeft BOOT geohydrologische onderzoeken uitgevoerd en bemalingsadviezen opgesteld.

Lees verder
Asbestinventarisatie Kanaleneiland, Utrecht

Asbestinventarisatie Kanaleneiland, Utrecht

De verrichte diensten bestaan samengevat uit onderzoek, advies en voorlichting tijdens, na en naar aanleiding van een landelijk bekende asbestcalamiteit.

Lees verder
Bodemonderzoek gasfabriekterrein, Barneveld

Bodemonderzoek gasfabriekterrein, Barneveld

Op de projectlocatie heeft in het verleden een gasfabriek gestaan welke een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Door BOOT is meegewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van de sanering.

Lees verder
 Bouw- en woonrijp maken 'Het Leeuwse Veld', Beneden Leeuwen

Bouw- en woonrijp maken 'Het Leeuwse Veld', Beneden Leeuwen

Het project het Leeuwse Veld betreft Bouw- en woonrijp maken van een woonwijk van circa 400 woningen.

Lees verder
Zakbaakmonitoring Gouda ontwikkelingslocatie Westergouwe

Zakbaakmonitoring Gouda ontwikkelingslocatie Westergouwe

Project Westergouwe ligt aan de westkant van Gouda en betreft een grondverbeteringsproject ten behoeve van de bouw van de eerste 470 woningen in dit nieuwbouwproject.

Lees verder
Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

De reconstructie omvat het ophogen van de boezemkade naar door WSRL geëist peil van -0,25 NAP, vernieuwing van de verhardingen en fundatie, vervangen en aanbrengen beschoeiingen en onderzoek naar de technische staat van de kademuur bij de Dorpslaan en het aanbrengen van verkeersvoorzieningen.

Lees verder
Situatie- hoogtemeting Haringvliet, Lodingen

Situatie- hoogtemeting Haringvliet, Lodingen

Voor de verbetering van de vismigratie heeft de overheid besloten om de Haringvlietsluizen minimaal te openen. Voordat de sluizen geopend gaan worden zullen er op diverse locaties ingrepen uitgevoerd worden. Bij één van de ingrepen is BOOT gevraagd om een hoogte- situatiemeting uit te voeren.

Lees verder
3D meting Winkelcentrum Sevenum

3D meting Winkelcentrum Sevenum

In Sevenum is hard gewerkt aan de revitalisering van bestaande winkels. Dit houdt in dat bestaande gebouwen worden gestript en nieuwe delen worden aangebouwd. Om met een complete basis te starten heeft BOOT metingen uitgevoerd. Met behulp van de 3D laserscanner is alles nauwkeurig in kaart gebracht.

Lees verder
Advies vorming percelen Nieuw Koningsduin

Advies vorming percelen Nieuw Koningsduin

Aan de rand van Bakkum is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van 61 nieuwbouw woningen. Bij de ontwikkeling van het terrein ter grootte van 2 hectare is BOOT gevraagd advies te geven bij het vormen van de nieuwe percelen.

Lees verder
Situatie- hoogtemeting 'De Waterborgh’, Zuidhorn

Situatie- hoogtemeting 'De Waterborgh’, Zuidhorn

Dit project betreft de voorbereiding van de inrichting van een voormalige zwembadlocatie genaamd ‘de Waterborgh’ in Zuidhorn (Friesland). Het plan bestond uit de aanleg van nieuwe sportieve en recreatieve functies.

Lees verder
Meting woonboulevard 'Home Center' Wolvega

Meting woonboulevard 'Home Center' Wolvega

In Wolvega bevind zich de woonboulevard 'Home Center'. Voor de renovatie en uitbreiding van het Home Center was een nauwkeurig meting van de bestaande staalconstructie benodigd. Deze meting was belangrijk voor het inpassen van de nieuw te plaatsen brug tussen de 2 gebouwen.

Lees verder
Situatie-hoogtemeting Tjerkgaast

Situatie-hoogtemeting Tjerkgaast

Deze opdracht op het terrein van Vitens in Tjerkgaast (Friesland) betrof een uitbreiding van een nieuwe vacuüm-ontgassingsinstallatie op de locatie ‘Spannenburg’.

Lees verder
Bouwkundige vooropname Zeewolde

Bouwkundige vooropname Zeewolde

Voor de nieuwbouw van twee geschakelde woningen in Zeewolde is door BOOT een bouwkundige vooropname van omliggende woningen uitgevoerd.

Lees verder
Situatie- hoogtemeting Koningsdaal-noord, Nijmegen

Situatie- hoogtemeting Koningsdaal-noord, Nijmegen

Voor het project in Brugkwartier-Noord heeft team Geo-informatie een situatie- hoogtemeting uitgevoerd. In het plangebied is een diepriool aanwezig en staat in verbinding met een pompgemaal.

Lees verder
Grondbalans terrein Grutte Potten, Sneek

Grondbalans terrein Grutte Potten, Sneek

In opdracht van Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening heeft BOOT een grondbalans gemaakt. Op het terrein van Potte Grutte hebben grond- en baggerwerkzaamheden plaatsgevonden.

Lees verder
3D meting fabriek te Nunspeet

3D meting fabriek te Nunspeet

Voor Viets Staalconstructie heeft team Geo-informatie de inwinning- en uitzetwerkzaamheden verzorgd voor het realiseren van een nieuwe staalconstructie. Met de inzet van de 3D laserscanner is het mogelijk geweest om uit één bron continue informatie te halen voor het complete ontwerpproces.

Lees verder
Wijkvernieuwingsproject 'De Nieuwe Vaart', Arnhem

Wijkvernieuwingsproject 'De Nieuwe Vaart', Arnhem

In dit project heeft BOOT Vivare ondersteund met diverse onderzoeken voor het bestemmingsplan. Tevens hebben wij bij de selectieprocedure voor de sloop, nieuwbouw en de terreininrichting gefungeerd als civieltechnisch adviseur.

Lees verder
Binnenstedelijke herontwikkeling, Blauwe weide Arnhem

Binnenstedelijke herontwikkeling, Blauwe weide Arnhem

De Blauwe Weide betreft een binnenstedelijke herontwikkelingslocatie. BOOT heeft de sloop voorbereidt en begeleid tot aan de oplevering. Daarnaast hebben wij de civieltechnische engineering verzorgd van de buitenruimte.

Lees verder
Aanleg fietspaden, Schuytgraaf

Aanleg fietspaden, Schuytgraaf

Als onderdeel van de wijkontwikkeling Schuytgraaf in Arnhem dienen goede verkeerontsluitingen te worden gerealiseerd. BOOT heeft het ontwerp voor diverse fietspaden technisch uitgewerkt.

Lees verder
Landschapsinrichting & advies Park Lingezegen, Elst(gld)

Landschapsinrichting & advies Park Lingezegen, Elst(gld)

Park Lingezegen is een landschapspark dat zich uitstrekt over 20 km tussen Arnhem en Nijmegen. BOOT heeft het ontwerp voor het zuidelijke deel van De Park technisch uitgewerkt en advies gegeven ten aanzien van enkele inrichtingsvraagstukken.

Lees verder
Bouwmaatvoering & kwaliteitscontrole Amstelkwartier C4, A'dam

Bouwmaatvoering & kwaliteitscontrole Amstelkwartier C4, A'dam

Bouwmaatvoering en kwaliteitscontrole ten behoeve van de nieuwbouw van 18 appartementen op het Amstelkwartier (deel C4) op de schitterende locatie aan de Amstel in Amsterdam.

Lees verder
Inrichting buitenruimte kassencomplex Radboud Universiteit, Nijmegen

Inrichting buitenruimte kassencomplex Radboud Universiteit, Nijmegen

Dit project betreft de herinrichting van de buitenruimte van het kassencomplex bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lees verder
Landschapspark en Fietsverbinding te Vijfhuizen

Landschapspark en Fietsverbinding te Vijfhuizen

Het plangebied vormt een onderdeel van de Groene Carré en fungeert als uitloopgebied voor Vijfhuizen en voorziet tevens in een verbinding voor langzaam-verkeer.

Lees verder
Duurzame sloop verzorgingstehuis Molenschot, Soest

Duurzame sloop verzorgingstehuis Molenschot, Soest

BOOT voerde hier diverse werkzaamheden uit om de locatie vrij te maken voor de nieuwe ontwikkeling.

Lees verder
Begeleiding sloop verzorgingstehuis, Amsterdam

Begeleiding sloop verzorgingstehuis, Amsterdam

Bij de sloop van verzorgingstehuis De Drie Hoven heeft BOOT toezicht gehouden en geadviseerd over het verwijderen van het aanwezige asbest.

Lees verder
Sloop woonwijk 'Achter de Poort', Culemborg

Sloop woonwijk 'Achter de Poort', Culemborg

In Culemborg wordt de wijk Achter de Poort gesloopt in vier fasen, waarna herbouw van de gesloopte woningen plaatsvindt.

Lees verder
Asbestinventarisatie seniorenflat, Zeist

Asbestinventarisatie seniorenflat, Zeist

Bij seniorenflat Eldorado in Zeist hebben wij een asbestinventarisatie type A uitgevoerd.

Lees verder
Asbestinventarisatie diverse woningen, Zetten

Asbestinventarisatie diverse woningen, Zetten

Voorafgaand aan de renovatie van 54 woningen te Zetten heeft BOOT een asbestinventarisatie type A uitgevoerd.

Lees verder
Asbestinventarisatie Gamma, Tilburg

Asbestinventarisatie Gamma, Tilburg

Deze opdracht betrof het in beeld brengen van mogelijk asbesthoudende materialen binnen het pand via een asbestinventarisatie type A.

Lees verder
Asbestinventarisatie Hogeschool Larenstein, Velp

Asbestinventarisatie Hogeschool Larenstein, Velp

In opdracht van Hogeschool Larenstein hebben wij alle mogelijk asbestverdachte materialen in beeld gebracht.

Lees verder
Raamovereenkomst mutaties asbest Woningstichting Heteren

Raamovereenkomst mutaties asbest Woningstichting Heteren

Van Woningstichting Heteren kregen wij de vraag om op strategische wijze alle mogelijk asbesthoudende materialen van het woningbestand in beeld te brengen.

Lees verder
Asbestinventarisatie A/B Albert Heijn, Harderwijk

Asbestinventarisatie A/B Albert Heijn, Harderwijk

In opdracht van WIJZIJN Bouwmanagers en Albert Heijn hebben wij een asbestinventarisatie type A/B uitgevoerd in het filiaal te Harderwijk.

Lees verder
Asbestinventarisatie Grote Kerk, Wageningen

Asbestinventarisatie Grote Kerk, Wageningen

Onze opdracht was het in beeld brengen van mogelijk asbesthoudende materialen in het kerkgebouw.

Lees verder
Bodemsanering Schrijverspark Veenendaal

Bodemsanering Schrijverspark Veenendaal

Voor de realisatie van een nieuw evangelisatiegebouw in de wijk Schrijverspark heeft BOOT een bodemonderzoek- en sanering uitgevoerd.

Lees verder