Verkeerskundig ontwerp Druten

De Scharenburg is een van de hoofdverbindingswegen binnen de gemeente Druten. Na een vooronderzoek door de gemeente waarin gekeken werd naar verkeersveiligheid, doorstroming en wachttijden heeft BOOT zich in 2018 aangesloten bij dit herinrichtingsproject.

Voorlopig ontwerp
Vanuit de gemeente is een eerste studie gedaan. Op basis hiervan zijn door de gemeente 3 schetsontwerpen opgesteld. Op basis van de schetsontwerpen is door de gemeente het voorkeursontwerp  vastgesteld. BOOT is op basis van het voorkeursontwerp verder gegaan om het voorlopig ontwerp vast te stellen. De grote wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:
- Het aanleggen van een rotonde bij de T-splitsing Scharenburg – Koningstraat
- Het doortrekken van de middenberm waardoor het aantal kruisende bewegingen van autoverkeer sterk afneemt
- Het verplaatsen van het fietspad naar de oostzijde om kruisende bewegingen bij de entree van de nabij gelegen supermarkt sterk te verminderen

Verkeerssimulaties
Op basis van verkeerstelling is met behulp van het simulatieprogramma Vissim een verkeersmodel van de bestaande situatie gemaakt. Na fine-tuning van dit model zijn vervolgmodellen gemaakt. Hiermee werd aangetoond dat de aanpassingen op de Scharenburg de doorstroming van de huidige situatie in planjaar 2030 sterk verbeteren.

Vervolg
Na de afronding van het verkeerskundig ontwerp is het project overgedragen. In de vervolgfase wordt het verkeersontwerp samengevoegd met het rioolontwerp. Dit ontwerp werd opgesteld door de afdeling waterhuishouding en riolering. In het najaar van 2018 is alle info samengevoegd en heeft de afdeling civiel de stukken verder uitgewerkt voor aanbesteding.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Druten

Uitvoering: februari 2018 - juli 2019

Vakgebied:

Contactpersoon

Joop Hoekstra
Verkeerskundig Adviseur

Tel: 0318-247234
Mob. tel.: 06-10539938

Joop Hoekstra

Neem contact op met Joop Hoekstra