Van renovatie tot complete herstructurering


Duurzame en betaalbare woningen in prettige en veilige wijken; dit is wat u wilt bieden aan de bewoners. Ook in een tijd van sterk veranderende marktomstandigheden, strengere regelgeving en beperkte budgetten. Van renovatie tot complete herstructurering, BOOT heeft de kennis en praktische ervaring in huis om u hierbij van dienst te zijn. Onze oplossingen zijn gericht op duurzame, toekomstbestendige woningen en wijken. Met aandacht voor mensen.

In-house expertise van ontwerp tot uitvoering
U bent bij BOOT aan het juiste adres als het gaat om asbest- en bodemonderzoek, vergunningen, ruimtelijke ordening, ontwerpen en inrichten van de infrastructuur en de buitenruimte. Het opstellen van contracten en voeren van projectmanagement kunt u aan ons toevertrouwen. BOOT heeft op al deze gebieden experts in huis, van ontwerp tot uitvoering. Met onze pragmatische benadering geven wij invulling aan oplossingen die het meest passend zijn voor u en de bewoners.